Pobočka Praha zrušena

Vsakovací zkouška

 • 2908
 • 0

Plastové jímky a nádrže

Slýcháme mnoho mouder a jistých informací o vhodnosti umístění plastových samonosných jímek do země bez betonáže. Zkusme si říci několik informací a rad, abychom předešli nepříjemnostem s jejich usazením. Dnes se budeme zaobírat vsakovací zkouškou.

Vsakovací zkouška nám určuje, jak je zemina propustná

V čase, než začneme vůbec uvažovat či zvažovat umístění nějaké retenční nádrže na dešťovou vodu. Je potřeba vyřešit několik zásadních otázek.

 • 1. Místo uložení nádrže či jímky a její napojení na stávající či nové potrubí.
 • 2. Budu žádat o dotaci? A dosáhnu na ni?
 • 3. Plastovou či betonovou jímku?

Otázkou 1 a 2 jsme se již zabývali v jiných článcích, takže dnes se budeme zabývat otázkou č. 3. Abychom si mohli zvolit námi preferovanou plastovou jímku musíme provést vsakovací (zasakovací) zkoušku. Tato zkouška nám určuje propustnost zeminy a tím pádem vhodnost umístění plastové jímky na náš pozemek.

Průběh vsakovací zkoušky.

Na vlastním pozemku můžeme zjistit propustnost a to provedením vsakovací zkoušky. Výsledkem zkoušky je objem-kolik vody se vsákne za určitý časový úsek.

Co budeme potřebovat

 • Lopatu, rýč či krumpáč
 • Metr či nějaké pravítko
 • Dřevěnou desku na měření hloubky
 • Stopky nebo hodinky
 • Štěrkopísek o zrnitosti 4-8 nebo 8-16
 • Dostatek vody
 • Papír k zapisování výsledků

Postup Vsakovací zkoušky

Vsakovací zkoušku byste měli provádět tam, kde uvažujete o usazení plastové jímky nebo chcete umístit však či vsakovací objekt.

 • vytyčte si velikost zasakovacího prostoru ten by měl být o velikosti 50*50 cm a začněte s výkopem. vykopanou zeminu ukládejte min. 2 m daleko od zasakovacího prostoru kvůli pohybu kolem.
 • výkop proveďte až do hloubky 55 cm a pokud možno se snažte tento výkop mít rovný.
 • výkop vysypte štěrkopískem tak, aby zůstal čistý prostor 50 cm.
 • z konve zalijte prostor tak, aby se zvlhčila země a nehromadila se voda v prostoru. a to nejméně 4xza 30 minut.
 • zalijte prostor do výše 25 cm a zapněte stopky po 30 minutách zkontrolujte kolik se vsáklo vody a zapište čas a kolik vody se vsáklo. V případě že se vsáklo více jak 2 cm vody opakujte měření po 60 a 120 minutách
 • toto vše opakujte po 2 hodinách a opět zaznamenávejte.

Pokud je vsakovací zkouška provedena správně zjistíte propustnost Vaší zeminy.

Čas 30 minut
HloubkaPropustnost zeminy
Méně než 2 cm
2-4 cmmalá
4-8 cmstřední
Více než 8 cmvelká
Čas 120 minut
Vsáknutá hloubkaPropustnost zeminy
Méně než 4 cmmalá
4-12 cmstřední
Více jak 12 mmvelká

Vyhodnocení

Vyhodnocovat budeme dva časy a to 30 minut a 120 minut.


Nejnovější články
Nejoblíbenejší
Potřebujete pomoct? Zeptejte se

Bc. David Jelínek
Specialista vodního hospodářství
Praxe v oboru vice jak 20 let
Jelinek@plastsvar.cz

Štítky