Pobočka Praha zrušena

Tlaková kanalizace a čerpací technologie

  • 3744
  • 0

Systém tlakové kanalizace v naší republice funguje už řadu let a tak asi není nutné ho zvláště představovat, proto ho na úvod jen krátce popíšu.

Jedná se o uzavřenou potrubní síť, uloženou v nezámrzné hloubce cca 1 až 1,2m, která může bez ohledu na spád kopírovat profil terénu. K této síti se připojují jednotlivé objekty, každý prostřednictvím své čerpací jímky, a tlačí odpadní vodu do společného výtlaku. Síť tlakové kanalizace lze přirovnat k obrácenému vodovodu či řečišti – přípojky jednotlivých objektů se připojují do uličních větví a ty se dále spojují do společných výtlaků, průměr potrubí sílí dle množství připojených objektů a nakonec ústí nejčastěji na čistírnu odpadních vod. Případně lze tlakovou kanalizaci zkombinovat také s gravitační kanalizací v místech, kde sklonové podmínky neumožňují gravitační odvádění kanalizace v celé lokalitě.

Tlaková kanalizace je dnes hojně využívaný systém odvádění splaškových vod. Pro svou finanční výhodnost si získala oblibu při satelitní výstavbě a pro prostorovou nenáročnost je výhodou v již dokončených lokalitách.O výhodách a nevýhodách tlakové kanalizace už také bylo napsáno mnohé. Já bych se dnes chtěl věnovat spíše provedení technologie, protože, jak už to dnes chodí, často se hledá nejlevnější cesta.

My volíme spolehlivé řešení. Naše společnost Plastsvar s.r.o si za partnera v otázkách tlakových sítí vybrala společnost Sigmont Praha, která se věnuje dodávkám technologií pro tlakovou kanalizaci téměř od jejích počátků v ČR.

Během let jsme nasbírali řadu zkušeností na základě servisu a provozování čerpacích jímek a tak dnes víme, co je pro dlouhodobý bezobslužný provoz podstatné. Zakladatel firmy Sigmont Praha pan Ing. Bohuslav Fiala stál u počátků prvního českého vřetenového čerpadla pro tlakovou kanalizaci Sigma EFRU.

V roce 2003 začala společnost Sigmont Praha dodávat vlastní čerpadlo 5/4“ KADOR. Tlakové parametry čerpadla byly zachovány, čerpadlo KADOR, má oproti původnímu, integrovanou kulovou zpětnou klapku, některé litinové části byly nahrazeny nerezem a plastem pro větší odolnost proti korozi a zarůstání a také pro snazší rozebíratelnost při servisu. Řezák čerpadla byl upraven tak, aby zároveň zajišťoval vířivý pohyb odpadní vody, čímž zmenšuje usazování nečistot v jímce.

Konstrukce motoru čerpadla KADOR má tradiční motor plněný vodou a odolné uložení ložisek, což je pro jeho životnost při zatížení vřetenovou hydraulikou čerpadla a řezákem podstatné.

V tuto chvíli dodáváme jak sestavy plastové jímky JTK- ROTO 1100/2000 a čerpací technologie (čerpací technologie KADOR 5/4) jako stavebnici nebo kompletní dodávky včetně montáží. Čerpací technologie je zkompletována tak, aby poskytovala kvalitní ochranu čerpadla, spolehlivé hladinové spínání a optickou signalizaci všech provozních stavů. Havarijní signalizace je navíc i akustická.

Technologie čerpací jímky je sestavena ze standardních komponentů a zachovává si jednoduchost pro následný servis, provozování bez zbytečných nákladů a dlouhodobou životnost.

Tím je tato sestava pro tlakovou kanalizaci i z dlouhodobého pohledu finančně výhodná.

Potřebujete poradit? Zeptejte se.

Bc. David Jelínek
Váš specialista systémů pro vodní hospodářství
Praxe v oboru vice jak 20 let
Jelinek@plastsvar.cz

Nejnovější články
Nejoblíbenejší
Potřebujete pomoct? Zeptejte se

Bc. David Jelínek
Specialista vodního hospodářství
Praxe v oboru vice jak 20 let
Jelinek@plastsvar.cz

Štítky