Pobočka Praha zrušena

Usazení plastových samonosných nádrží – zásadní chyby

  • 18948
  • 0

Jak jsme si již v minulém článku řekli plastové jímky (vodoměrné šachty) dělíme na samonosné a ne samonosné

Dnes jsi něco napíšeme o chybách při usazování samonosných nádrží.

  • Od naší společnosti vždy při odběru jakéhokoliv výrobků obdržíte technologický postup usazení. Jedná se o správný postup usazení plastových nádrží tak aby plastové nádrže měli co
    nejdelší životnost. Tento postup je určen výrobcem a je vždy nutné ho dodržet.
  • Setkáváme se často při posuzování usazování nádrží s různým nedodržení těchto postupu. Můžeme zde dát nejčastější problémy při usazování plastových jímek.

  • Plastová jímka je usazena do míst se spodní vodou ( zde hrozí tlakem spodní vody její prolomení směrem dovnitř a následně její zhroucení).

  • Plastová jímka je usazena do jílového nebo jiného nepropustného podloží. Výkopem pro jímku vytvoříme bazén jelikož materiál jíl atd. je nepropustný. Při umístění šachty do takového podloží hrozí, že při deštích dojde tlakem venkovní vody zhroucením šachty směrem dovnitř pokud nebudou provedena další zabezpečení před spodní vodou jako je sekundární šachta umístěna vedle s čepadlem, která při nastoupání hladiny tuto vodu přečerpává jinam.

  • Je použit nesprávný zásypový materiál – zde musíme podotknout, že každý výrobce definuje zásypový materiál zcela jinak. Nejčastěji se jedná o štěrkopísek s kulatými hranami o velikosti 4 až 16 milimetrů. Použitá výkopová zemina, žlutý kopaný písek není vhodným zásypový materiálem. Často se setkáváme s názorem různých stavebních firem, které takovéto práce provádějí jednou za deset let, že je možné samonosné jímky zasypat sutí z prováděné stavby. Musíme se ale ohradit, že taková to interpretace technologických postupu usazení je zcela mylná a musíme podotknout že takovéto usazení nemá šanci v případě poškození jímky na úspěch v reklamačním řízení u výrobce.
  • Plastová jímka je umístěna do vjezdu či v blízkosti parkovacích stání bez dalšího statického zajištění. U takovéto šachty hrozí buď její vyboulení či deformace až poškození pláště.

Nejnovější články
Nejoblíbenejší
Potřebujete pomoct? Zeptejte se

Bc. David Jelínek
Specialista vodního hospodářství
Praxe v oboru vice jak 20 let
Jelinek@plastsvar.cz

Štítky