Pobočka Praha je dočasně uzavřena. Nejbližší pobočka je Nová Ves
mm/m2
m2
m2

na základě dostupného množství dešťové vody
na základě plánované spotřeby