Pobočka Praha zrušena
mm/m2
m2
m2

na základě dostupného množství dešťové vody
na základě plánované spotřeby