Pobočka Praha zrušena


Český výrobce

Vše Skladem

Zboží rozvážíme i o víkendu

Tlaková kanalizace (tlakový systém stokové sítě) je moderní způsob řešení kanalizace často používaný v menších obcích, v okrajových lokalitách měst a u nových developerských projektů. Kanalizace je založená na přetlaku uvnitř dopravní sítě a není závislá na spádu potrubí. Tento typ kanalizace se uplatňuje v rovinatém i zvlněném terénu. Jeho výstavba je oproti klasické kanalizaci výrazně úspornější a vyžaduje mnohem menší rozsah výkopových prací.

Odpady z domácností se svádí do plastových čerpacích jímek, které jsou místěné na pozemcích jednotlivých domů. Ve výjimečných případech může jedna čerpací jímka sloužit i pro více domů. Čerpací jímky pro rodinné domy mají průměr obvykle 1000 mm a hloubku nejméně 2000 mm, v případě, že náleží jímka k více vytížené budově (např. k firmě nebo ke škole), tak musí mít jímka i větší průměr a čerpací technologii vhodnou pro takový objekt.

Úlohou jímek je krátkodobá akumulace splašků.

V čerpacích jímkách je čerpací technologie, složená z čerpadla s řezákem, hladinových spínačů (elektrody, plováky) a ovládacího rozvaděče. Čerpadlo se aktivuje v okamžiku, kdy objem splašků v jímce dosáhne určité, předem definované hladiny. Čerpadlo pracuje po dobu určeného intervalu a po jeho skončení se automaticky vypne. V jímkách tlakové kanalizace se uplatňují zpravidla třífázová objemová (případně odstředivá) čerpadla.

Pro signalizaci příliš vysoké, či nízké hladiny se využívají plovákové spínače.

Úlohou čerpadla s řezákem je dezintegrace (rozmělnění) a odčerpávání splašků přípojkami do páteřní sítě, která je odvádí do čistírny odpadních vod nebo do gravitační kanalizace.

V naší nabídce najdete kompletně vystrojené čerpací jímky tlakové kanalizace i technologii do čerpacích jímek.

 

Produkty: Jímka

K ní důležité věci:

 • Základní výška čerpací jímky 2000 mm
 • Nátok do čerpací jímky musí být minimálně 1m nade dnem jímky, aby byl pod nátokem dostatečný pracovní a akumulační prostor.
 • Pokud je gravitační nátok z objektu uložen hlouběji, je potřeba použít nástavec potřebné výšky.
 • Výtlačné potrubí musí být uloženo v nezámrzné hloubce.

Jan Zikmund

Mohu Vám pomoci?

Balená JTK mr

Kador

Schéma vystrojení v monolit obarvené

Čerpací technologie pro tlakovou kanalizaci

Sestava čerpací technologie s objemovým čerpadlem s řezákem je vhodná pro systémy tlakové kanalizace i pro přečerpávání do gravitační kanalizace.

Tato kompletní technologie čerpací stanice splaškových vod, určená zejména pro rodinné domy, je konstruována s ohledem na dlouhodobou spolehlivost a bezobslužný provoz.

 

Hlavní výhody:

 • osvědčená kombinace elektrodového spínání s časovým intervalem a havarijními plováky – nejlepší ochrana čerpadla
 • přehledná signalizace všech provozních stavů včetně akustické poruchové signalizace
 • snadná montáž a demontáž čerpadla bez nutnosti vstupu do jímky
 • čerpadlo zajišťuje vířivý pohyb vod v jímce – omezuje tvorbu usazenin

 

Součásti čerpací technologie:

 • vřetenové čerpadlo s řezákem 5/4“ KADOR 400V (Q = 0,7 l/s, Hmax = 90 m) s integrovanou plnoprůtočnou kulovou zpětnou klapku
 • kulový ventil
 • pojistný ventil
 • výtlačné potrubí v jímce HDPE d 40 včetně rozebíratelných spojů
 • elektrody, plováky

 

 • ovládací automatika ATK 01-ESH pro jištění a řízení pomocí hladinových spínacích prvků v jímce, chrání proti chodu na sucho, umožňuje ruční vyčerpání
 • součástí ovládací automatiky je optická signalizace všech provozních stavů v čerpací jímce
 • akustická signalizace poruchových stavů
 • délka kabelů 15m (čerpadlo, elektrody, plováky)

 

Text ke schematu:

Při dosažení zapínací hladiny (1) se spustí čerpadlo na nastavený interval.

Zdvojenou ochranu čerpadla proti chodu na sucho zajišťuje plovák minimální hladiny (2).

Případné překročení provozní hladiny v jímce signalizuje plovák hladiny maximální (3).

 

Varianta „včetně montáže“ zahrnuje:

 • kompletní montážní práce mimo zemních prací, připojení šachty na výtlačné a nátokové potrubí, montáž elektro a zprovoznění technologie
 • výchozí elektrorevizi

5/4“ KADOR

Ponorné vřetenové čerpadlo s řezákem určené pro čerpání znečistěných a splaškových vod, vyvinuté pro systémy tlakové kanalizace.
Uplatnění najde také pro objekty umístěné pod úrovní gravitační kanalizace a všude tam, kde je požadován velký tlak, doprava čerpané kapaliny na velkou vzdálenost či malý průměr výtlačného potrubí. Svou konstrukcí jsou vřetenová čerpadla vhodná zejména pro rodinné domy.

Toto objemové čerpadlo 5/4“ KADOR má na výtlaku s integrovanou plnoprůtočnou kulovou klapku s odbočkou pro pojistný ventil.

Řezák čerpadla zajišťuje v jímce vířivý pohyb odpadních vod – omezuje tvorbu usazenin.

Materiálové provedení – nerez, litina, plast – je odolné náročnému prostředí v čerpací jímce.
Spolehlivá konstrukce uložení ložisek motoru je předpokladem pro dlouhodobou spolehlivost a životnost.

Standardně se používá v provedení na 400V.
Délka kabelu 15 m.

KONTAKT

Potřebujete pomoci?

Telefon: +420 775 692 777
E-mail: jelinek@plastsvar.cz